Manifesto

 • Var öppen för nya intryck, var nyfiken, åk på studieresor, världen är större än TV, media och internet.
 • Värdera lyhördhet, lyssna noggrant. Hitta de subtila detaljerna, behoven, viljorna och ambitionerna.
 • Det finns inga dumma frågor, bara de som inte ställs.
 • Inkludera andras idéer. Lämna alltid utrymme för andras och dina egna idéer som du ännu inte fått.
 • Var en bra kompis, lojal och snäll. Som du själv vill bli bemött.
 • Skapa hållbara relationer, byggda på transparens och ärlighet.
 • Ta hjälp av experter, tänk kollektivt. Vi är designers, utvecklare, marknadsförare, kommunikatörer, strateger, fotografer, filmskapare, copywriters, illustratörer, konstnärer och animatörer.
 • Hitta och värdesätt balansen. Mellan gammalt och nytt, tradition och innovation, friluft och kontorsluft, egna projekt och andras projekt, vackert och fult, need to have och nice to have.
 • Hylla innovation, det behöver inte vara revolutionerande eller stort, det viktiga är att det hjälper och är gjort med hjärta och personlighet.
 • Omdefiniera, jobba med metaforer, allt kan stå för något viktigt, skapa en bra historia. Hitta på nya ord och benämningar, det skapar nya förutsättningar.
 • Ha kul och låt det synas i ditt arbete, fira allt som kan firas.