Cloud Republic

Inför Cloud Republics lansering gjorde vi varumärke och koncept tillsammans med grafik för presentationer. Senare har vi även förbättrat användargränssnittet i deras digitala leverans.