Grön Kommunikation

Varumärken och marknadsföring för innovativ Green Tech-industri.

Genom långvariga samarbeten inom Green Tech-branschen har vi stor erfarenhet av marknaden och dess utveckling.

Exempel ur vår projektbank – Urbangreen – Varumärke och grafisk profil, illustrationer, printmaterial, 3D renderingar, webb, digital marknadsföring | Mittel Fjärrvärme – Produktmanualer, illustrationer | Gyro Gipsåtervinning – Grafisk profil, illustrationer, webb | NTA (Nordic Transportation Advisory) – Grafisk profil

Balans | Kunskap | Framtid

På dagens Green Tech-marknad är det viktigt att hitta en stabil nivå mellan verklighet och vision i kommunikationen. En balans mellan natur och teknik. Med växande konkurrens ställs högre krav på digitala marknadssatsningar. För att sticka ut och bli respekterad som ett grönt innovationsbolag gäller det att hänga med i modern kommunikationsutveckling.

Medvetenhet

Eftersom det är en övergångsperiod mot mer digitala sätt att kommunicera inom branschen så behövs medvetenhet om historia och krav, vi hjälper er att ta tillvara på digitala möjligheter utan att krångla till det som redan är bra.

Visualisering

Green Tech bygger på gröna innovationer, mer eller mindre avancerade och tekniska. Dessa behöver förklaras för att sälja och placeras i kontext för att inspirera. Genom att skapa digitala visualiseringar av både enskild produkt och helhetskoncept kan vi hjälpa er att enkelt förklara hur resultatet av era kunders investeringar kommer bli.

Språk

Även kommunikation i form av skriven text har speciella krav på sig i denna framtidsmarknad. Ordvalen måste reflektera kunskap i ämnet och braschen samtidigt som det behöver vara visionärt och spännande. Vi hjälper er att sätta ton på er kunskap.

Erfarenhet

Etti Design är en fullservicebyrå med lång erfarenhet av varumärkes och produktutveckling. Med Green Tech-bolaget Urbangreen som en av sina största samarbetspartners har Etti Design också stor erfarenhet av Green Tech-marknaden och dess utveckling. Varför vi nu satsar på att hjälpa andra företag inom samma bransch, vi tror att Green Tech är lika med framtid.