Mittel

Tillsammans med AK Industridesign har vi haft ett långt uppdrag av Mittel att uppdatera deras användarmanualer och presentationsmaterial.

Vi har främst gjort illustrationer av olika arbetsmoment och struktur i manualer för enklare användning av Mittels avancerade produkter. Mittels produkter används över hela världen och det är otroligt viktigt att alla moment i handhavandet av deras teknik görs på rätt sätt och i rätt ordning.