Mittel

Tillsammans med AK Industridesign har vi haft ett långt uppdrag av Mittel att uppdatera deras användarmanualer och presentationsmaterial.

Vi har främst gjort illustrationer av olika arbetsmoment.