NTA

Vi har skapat ny grafisk identitet till tågutvecklings-bolaget Nordic Transportation Advisory. Materialet i den grafiska profilen består av bland annat logotyp, typsnitt, färger och formelement.